Poetsj Pilot Home  >>  Poetsj Pilot

Laatste nieuws: In verband met het corona virus in Nederland zijn alle poetsinstructies aan kinderen op scholen tot nader order uitgesteld.

De komende 2,5 jaar vindt er op 12 Amersfoortse basisscholen een pilotproject plaats om de gezondheid van tanden en kiezen van kinderen uit de groepen 3 en 4 te verbeteren. Reden voor deze pilot is dat de gezondheid van het gebit de laatste jaren achteruit gaat. Er ontstaan meer gaatjes (cariës) die de tandarts moet vullen. Wereldwijd is cariës één van de meest voorkomende aandoeningen bij kinderen. Goed leren tandenpoetsen voorkomt gaatjes en zorgt voor een betere gezondheid van het gebit en de hele mond.

Poetsj helpt kinderen en hun ouders de gezondheid van de tanden en kiezen van het gebit te verbeteren en gezond te houden. Het project is gericht op het voorkomen van gaatjes door het geven van individuele poetsinstructie aan kinderen tijdens schooltijd. Meerdere keren per jaar komt een Poetsj-juf (een gespecialiseerde mondzorgmedewerkster van de GGD regio Utrecht) op school langs.

Ieder kind krijgt van de Poetsj-juf 4 tot 5 minuten persoonlijk instructie hoe te poetsen. Ook bekijkt de Poetsj-juf hoe het gebit eruit ziet en waar het kind de komende tijd extra aandacht aan moet besteden. Na de instructie krijgen de ouders van het kind een e-mail met een link naar een persoonlijke (beveiligde) inlogpagina. Op deze pagina staan de resultaten van de poetsinstructie en tips van de Poetsj-juf welke tanden en kiezen extra aandacht nodig hebben. Ouders krijgen daarmee handvatten om hun kind beter te leren poetsen.

Het standaard preventieprogramma bestaande uit:


  • 2 x per jaar gebitscontrole bij de tandarts
  • instructie door een mondhygiënist
  • een eventuele fluoride applicatie
  • het sealen van kiezen


heeft sinds 1995 nauwelijks afname van cariës (gaatjes) laten zien. Daarnaast blijkt dat klassikale  poetsinstructie onvoldoende effect heeft.

Het preventieprogramma Poetsj, ontwikkeld door het in Amersfoort gevestigde Oral Health & More, gaat daarom uit van een andere benadering. Het poetsinstructieprogramma is gebaseerd op een individuele benadering van zowel ouder als kind. Zij krijgen tijdens het project gedurende langere tijd coaching tijdens schooltijd. Ouders en kind krijgen met Poetsj handvatten om hun kind echt beter te leren poetsen. Dit stimuleert eveneens gezond (poets) gedrag in het algemeen.


Aanleiding
Mondzorg voor volwassenen zit niet meer in het basispakket van de zorgverzekeraar. Volwassenen gaan daardoor minder vaak naar de tandarts en daardoor hun kinderen ook. Als kinderen eenmaal bij de tandarts zijn, is het vaak te laat. Er blijken één of meerdere gaatjes te zijn. Vullen is dan de enige optie. Dat is vervelend voor het kind.

Goed leren poetsen voorkomt gaatjes, zorgt voor een betere gezondheid van de mond en het kind leert gezond gedrag aan. Dat is niet alleen goed voor nu maar ook voor later als het kind volwassen is.


Wetenschappelijk onderzoek
Tijdens het pilot project doet GGD regio Utrecht onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het programma. Zorgt Poetsj inderdaad voor minder gaatjes in het gebit. Op basis van literatuuronderzoek zijn de verwachtingen veelbelovend. Dit willen we graag zeker weten.

In Amersfoort zijn 12 basisscholen bereid mee te werken aan de pilot Poetsj. De komende 2,5 jaar starten 240 kinderen met het programma. Zij krijgen regelmatig op school onder schooltijd een individuele poetsinstructie van de Poetsj-juf. Uiteraard is er ook een controlegroep bij het onderzoek betrokken.


Truus van der Lei, epidemioloog, is verantwoordelijk voor de opzet van het evaluatieonderzoek van Poetsj, voor de gegevensanalyse en onderzoeksrapportage. Truus studeerde af in de Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Leiden en in Epidemiologie aan de Universiteit van Londen. Ze heeft een passie voor alles wat met gezondheid en voeding te maken heeft, en hoe je je eigen gezondheid kunt verbeteren. Na jarenlange ervaring bij GGD op het gebied van gezondheidsbevordering, werkt ze nu als epidemioloog voor GGD regio Utrecht.