partijen Poetsj Home  >>  partijen Poetsj


GGD regio Utrecht doet in opdracht van OHM onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het Poetsj programma.

Gemeente Amersfoort onderschrijft nut en noodzaak van het project en ondersteunt de pilot vanuit de gemeente in bestuurlijke zin. Daarnaast heeft de gemeente Amersfoort ook voor het project een subsidie beschikbaar gesteld.Het preventieprogramma Poetsj is opgenomen in het lokale gezondheidsbeleid Amersfoort 2017-2021.


De basis leggen voor goede mondhygiëne begint al op jonge leeftijd. Door kinderen hiervan bewust te maken, kunnen veel mondproblemen voorkomen worden. Het preventieprogramma van Poetsj zorgt in eerste instantie voor bewustwording bij ouders en kinderen. Daarnaast geeft het een positieve lading aan een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist. Infomedics ondersteunt daarom graag dit initiatief.


ONVZ maakt zich sterk voor een gezond(er) Nederland. Wij zijn er voor wie ziek is en zorg nodig heeft, maar ook voor wie gezond is en dat wil blijven. Wie als kind leert om goed te poetsen, heeft hier de rest van zijn of haar leven profijt van. Poetsj past daarom uitstekend binnen de strategie van ONVZ om te helpen bij een goed en gezond leven.


De gemeente Soest ondersteunt van harte het nieuwe preventie programma voor kinderen, Poetsj. Vanuit het Innovatiefonds Sociaal Domein, en in samenwerking met lokale basisscholen, levert Poetsj een belangrijke bijdrage aan een sterkere samenleving in Soest.

NINtec is de ontwikkelaar van de maatwerk software voor deze website.


Bureau Circuit helpt organisaties met effectieve communicatie en branding en zorgde voor de naam- en vormgeving van Poetsj.