Privacy statement Home  >>  Privacy statement

De onderzoekers gaan vertrouwelijk om met alle gegevens in het onderzoek. Individuele namen worden vervangen door een ID-nummer wanneer de data wordt ingevoerd in de database. De lijst met namen en bijbehorende ID-nummers wordt, met een wachtwoord beveiligde plek, op een computer van de GGD bewaard. Nadat de laatste metingen zijn verricht wordt deze lijst vernietigd. Toegang tot de database van het onderzoek is alleen toegestaan aan geautoriseerde onderzoeksmedewerkers. De resultaten in het onderzoeksrapport zullen niet te herleiden zijn tot individuen.